Bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde

Heeft u het vermoeden dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld: Maak zelf gratis en eenvoudig bezwaar

Binnenkort verzenden de gemeenten de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen. Hierop staat ook de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ-waarde is gemiddeld genomen 7,2% hoger dan in 2020. De WOZ-waarde zou het bedrag moeten weerspiegelen wat uw woning op zou brengen als u deze op de waardepeildatum (1 januari 2020) verkocht zou hebben.

De waarde van uw woning is afgeleid van een heleboel verkoopcijfers van woningen bij u in de buurt die vergelijkbaar zijn met uw woning én die in het jaar voor- of het jaar na de waardepeildatum zijn verkocht. Op het taxatieverslag van de gemeente staan 3 verkopen genoemd, zodat u kunt vergelijken hoe de waarde van uw woning zich verhoudt ten opzichte van de verkochte woningen. De gemeente houdt bij de waardering van uw woning rekening met onderlinge verschillen zoals inhoud/oppervlakte woning, grootte van de kavel, ligging en dergelijke.

Omdat ieder jaar andere verkopen ten grondslag liggen aan de taxatie kan de stijging kleiner of groter zijn dan de gemiddelde stijging. Ook verschillen de gemiddelde marktontwikkelingen per provincie, gemeente, wijk, buurt en zelfs per type woning. Om te bepalen of de gemeente uw woning (bij benadering) qua waarde juist heeft ingeschat kijkt u dus niet naar de vorige waarde, maar stelt u zichzelf de vraag: “denk ik dat ik mijn woning verkocht zou kunnen hebben op waardepeildatum voor de getaxeerde waarde?”

Hebt u nog steeds het vermoeden dat de waarde niet juist is geschat? Met onderstaande tips helpen wij u graag op weg.

Zo gaat u aan de slag

1. Download het taxatieverslag op de website van uw gemeente. Bekijk de referentieobjecten en lees de toelichting goed.

2. Heeft u na het inzien van het taxatieverslag nog steeds het vermoeden dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld? Neem dan telefonisch contact op met uw gemeente. De contactgegevens staan op de aanslag / beschikking die u heeft ontvangen.

3. Bent u na contact te hebben gehad met de gemeente nog steeds van mening dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dan kunt u binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking bezwaar indienen. Dit kan heel eenvoudig via de website van uw gemeente.

Wilt u toch schriftelijk bezwaar indienen. Download hier dan een voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief downloaden

* U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie, maar zorg er wel voor dat u goed beargumenteert waarom u de waarde van uw woning te hoog vindt.
* U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
* Verstuur de brief per post. In sommige gevallen is het ook mogelijk uw bezwaar per e-mail in te dienen. Bewaar een kopie voor uzelf.

De Wet WOZ in het nieuws

Te hoge WOZ-waarde? Bel eerst de gemeente!
Bekijk hier de blog van Vereniging Eigen huis

Miljoenenstrop voor gemeenten door bedrijfjes die de WOZ-waarde aanvechten.
Bekijk hier het artikel van RTL Nieuws

Nieuwsitem RTLZ – Hogere WOZ-waarde: Wat kost dat?

Help de gemeente om de kosten in de hand te houden

Zelf bezwaar maken is altijd gratis, daarnaast helpt u de gemeente kosten te besparen. Geld dat beter uit kan worden gegeven aan andere belangrijkere zaken.

Bezwaar maken via een zogenaamd no-cure-no-pay (NCNP) bureau is niet nodig. De gemeente moet NCNP-bureaus een kostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is, zelfs bij een minimale waardeverlaging van € 1.000. De vergoeding die een gemeente vaak moet betalen is minimaal € 500 per gegrond bezwaar en kan soms oplopen tot boven de € 1.000.

Het voordeel voor u, afhankelijk van de waardeverlaging, is vaak minimaal. Bij een waardeverlaging van € 10.000 betaalt u per maand (gemiddeld) nog geen € 5,= minder aan Onroerendezaakbelasting, Waterschapsbelasting en Inkomstenbelasting bij elkaar.

De voordelen van een hogere WOZ-waarde

Veel mensen denken bij een hogere WOZ-waarde alleen maar aan meer belasting betalen terwijl een hogere WOZ-waarde ook voordelen kan hebben.

Wanneer u uw huis wilt verkopen baseren potentiële kopers hun bieding ook vaak deels op de WOZ-waarde van de woning. Daarnaast gebruiken banken soms een hoge rente als de hypotheeksom hoog is ten opzichte van de waarde van uw woning. Dit heet risico-opslag. Als de WOZ-waarde van uw woning is gestegen, komt u misschien in aanmerking voor een lagere rente. Dit kunt u navragen bij uw eigen bank of hypotheekadviseur.

Meer achtergrond informatie

Meer achtergrond informatie over de Wet WOZ kunt u ook vinden op de websites van:
Waarderingskamer
Rijksoverheid
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wet WOZ
Binnenlands bestuur